Nem követett el bűncselekményt a hitelező bank

Kiskunmajsa – A Kiskunhalasi Városi Ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást annak a nyugdíjas asszonynak az ügyében, aki csalás és uzsorabűncselekmény miatt jelentette fel a bankját, amelytől deviza alapú hitelt vett fel. A bank ugyanis az egyoldalú kamatemelésekkel szerződés szerint járt el.

Egy kiskunmajsai asszony tett feljelentést a közelmúltban a sérelmére elkövetett csalás bűntette, valamint uzsorabűncselekmény miatt, mert 2006 szeptemberében 3.000.000,-Ft értékben devizában megállapított és nyilvántartott kölcsönösszegre szerződést kötött az OTP Nyrt. Kiskunmajsai Fiókjában. A szerződés szerint a kölcsön induló éves ügyleti kamata 6,99 százalék volt.

Az asszony kifogásolta a pénzintézet későbbi egyoldalú kamatemeléseit, a kamatszámítás módját, illetve annak átláthatatlanságát, melynek következtében a bank 2009. január 5. és 2010. május 4. napja közötti időben, jogtalanul 562.665,-Ft,- ügyleti kamatot számolt fel neki.

A feljelentő szerint a hitelintézet nem tartotta be a kölcsönszerződésben foglaltakat, amikor a törlesztés során sokkal magasabb összeget követelt tőle, mint ami a devizaárfolyam alakulásából következett volna, illetve az egyenlegértesítőben kisebb összeg befizetését igazolta, mint ami valójában megtörtént. Kifogásolta továbbá, hogy a devizában nyilvántartott hiteleknél az árfolyamkülönbségből adódó veszteséget a bank kizárólag az adósokra terhelte, és az árfolyamrés mértékét is egyoldalúan módosította. Megjegyezte azt is, hogy a pénzintézet a szerződéshez kapcsolódó jelzáloghitelét, a Magyarországon törvényes fizetőeszköz ellenére, svájci frankban jegyeztette be a földhivatalnál. A feljelentő álláspontja szerint a pénzintézet a szerződés megkötésekor konkrét információval rendelkezett arról, hogy a hitel futamideje alatt jelentős forintgyengülés, ezzel együtt kamatemelés, és a törlesztő részletek jelentős megemelkedése várható. E tényeket a feljelentés szerint a bank elhallgatta, ezzel megtévesztve az ügyfelet, aki ennek tudatában nem kötötte volna meg a szerződést ebben a konstrukcióban.

Az ügyészség szerint a bizonyítékok alapján nem volt megállapítható a csalás bűntette, mert a törvény szerint csalást azt követ el, aki „jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz“.
Az ügyfél és a pénzintézet között létrejött szerződés, a felek kölcsönös, és egybehangzó akaratnyilvánítását tartalmazza, melyet a feljelentő önként írt alá.

Ráadásul az aláírt szerződés is tartalmazza az egyoldalú kamatmódosítás lehetőségét, illetve az esetleges árfolyamváltozásból adódó törlesztési korrekciók felmerülésének lehetőségét.

Irányadó becslések, kalkulációk ezen árfolyam-ingadozás mértékéről, több éves távlatra nyilvánvalóan nem hangzottak el, hiszen a jelentős árfolyamugrás bekövetkezésének tényére, idejére, mértékére, és annak konkrét hatására nézve, akár a laikusok, akár a pénzügyi szakemberek csupán kétes elemzésekkel, előrejelzésekkel élhettek, és ezen bizonytalanságban rejlik igazán a – különösen hosszú távra tervezett – devizaalapú hitelek kockázata.

Ennek alapján tehát az ügyfél megtévesztéséről nincs szó – áll az ügyészségi határozatban -, különösen a konkrétan vizsgált szerződés megkötését lebonyolító kiskunmajsai ügyintéző részéről, aki nyilvánvalóan egy, a bankközpont által kiadott egységes szerződés nyomtatvány, és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok alapján kötötte meg a feljelentővel a szerződést.

A feljelentésben hivatkozott uzsorabűncselekmény sem tényállásszerű, hiszen legális, törvény által szabályozott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetek esetében, az eleve aránytalan mértékű ellenszolgáltatás kikötése kizárt (lsd. törvényes kamat!). E cselekmény sértettjei ugyanis azon rászorulókból kerülnek ki, akik jövedelmi és vagyoni viszonyaik alapján, hitelintézetektől már nem kaphatnak kölcsönt, mivel már eleve válságos pénzügyi helyzetben vannak.

Be the first to comment on "Nem követett el bűncselekményt a hitelező bank"

Leave a comment